Reumatism

Att leva med reumatism

JIA (Barnreumatism)
Barnreumatism
Varje år insjuknar drygt 200 barn i juvenil idiopatisk artrit (JIA). Typiska symtom är att en eller flera leder svullnar för att sedan bli röda och varma. Det finns flera sätt att behandla sjukdomen på, med målet att dämpa inflammationen, öka rörligheten och minska risken för framtida funktionsnedsättningar.

Vem drabbas
Orsaken till JIA är okänd. Man vet idag att det rör sig om en autoimmun sjukdom. Det finns en viss ärftlighet men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa sjukdomen.

Varje år insjuknar 200-250 barn i JIA. Cirka 1 100-1 500 barn och ungdomar under 16 år, och cirka 1 200-1 700 under 18 år har JIA i Sverige. Av alla barns som får ledinflammationer tillfrisknar 75 % utan några eller med mycket små följdbesvär.

Symtom
Det finns flera former av JIA och dessa yttrar sig på olika sätt. Gemensamt för alla former är artrit (ledinflammation) som kan drabba allt ifrån en enstaka led till i princip varje led i hela kroppen. Leden svullnar upp för att sedan bli röd och varm. Ofta gör det ont att använda leden och den känns stel. Stelheten är vanligtvis värst på morgonen.

Reumatisk sjukdom är mycket vanligare hos vuxna än hos barn. När det talas om barnreumatism menas juvenil idiopatisk artrit (JIA) som tidigare kallades juvenil kronisk artrit (JCA). Sjukdomen kallas idiopatisk eftersom det ännu inte är känt varför sjukdomen uppstår, idiopatisk betyder av okänd anledning. JIA är ett samlande namn för reumatism som oftast ger sig på lederna och liknar vuxnas reumatiska sjukdomar. Begreppet innefattar inflammatoriska ledsjukdomar, inflammatoriska systemsjukdomar, inflammatoriska blodkärlssjukdomar (vaskuliter), autoinflammatoriska sjukdomar (tidigare kallade febrar) samt lokala och generella smärttillstånd. Diagnosen JIA följer patienten genom livet och yttrar sig inte på samma sätt som vuxnas reumatiska sjukdom.

reeem